Tipus de Serveis

La nostra varietat de serveis ens permet donar solucions i acabats diferents adaptats a les necesidads del client.

Hormigón Pulido

La nostra varietat de serveis ens permet donar solucions i Formigó polit


És un tractament d'acabat que se li dóna al paviment de formigó per ressaltar la qualitat del material i permet un cop polit un tractament de tintat per canviar el color del paviment o adequat a l'entorn.
Recuperación pavimentos hormigón

Recuperació de paviments de formigó danyats:


Sanejament de paviments deteriorats, Allisat i Planimetria de solars.
Suelos antiguos

Sòls antics, Hidràulics i Toba:


Recuperació i tractaments mitjançant la neteja o micropulido i aplicació d'acabats brillants, mats, setinat, envellit, protegint i realçant el to i qualitats d'aquest tipus de paviments per a interiors o exteriors.
Granito

Sòls granito:


Col.locació, tractament, neteja y aplicació.
Tratamientos de escaleras

Tractaments d'escales:


Recuperació i tractaments mitjançant la neteja o micropulido i aplicació d'acabats brillants, mats, setinat, protegint i realçant les qualitats d'escales per a interiors i exteriors.
Abrillantado de Marmol o Terrazo

Abrillantat de Marbre o Terratzo:


Recuperem mitjançant tractaments tota la vivesa i qualitat de les superfícies de Marbre i tot tipus de pedres com pissarra, granit, terratzo, silestone o compaq.
Epoxi o Poliuretano

Sanejament i preparació de paviments per a posterior pintat amb resines Epoxi i Poliuretà:


Retirem les capes velles d´epoxi i preparem per a una nova aplicació. Aplicant l´epoxy i poliuretà canviarà l'aspecte i durabilitat del sòl del seu garatge amb un acabat brillant/satinat.
Tratamientos de fachadas

Tractaments de façanes:


Recuperació, polit, decapat i tractaments antigrafity, renovació de la superfície i protecció.
Abujardados

Abujardados i tractaments per a paviments antilliscants:


Tractaments mecànics, col · locació de bandes antilliscants i tractaments químics de baix lliscament.
Facebook